Velkommen til EscapeHomes blog

Her vil vi dele ord og perspektiver på kreativitet, kultur og arbejdet med oplevelsesøkonomi, i både den online og fysiske verden. 

At være kreativ på kommando, på bestemte tidspunkter, uden at anstrenge sig

Af Christian Eiming

Kreativitet bliver af mange anset for at være en særlig evne forbeholdt de få. Det har desværre ført til, at kreativitet er blevet sat op på en piedestal og virker både magisk og nærmest uopnåeligt. Det er løgn.

Alle er født med en kreativ evne

Alle mennesker er født med en kreativevne, men den bliver ikke værdsat i vores skolesystem. Her belønnes logisk tænkning og matematisk deduktion, ikke kreativitet. Her kræves bestemte løsninger på bestemte problemer, ikke anderledes løsninger og perspektiver på selvvalgte problemer. Det er en udfordring.

Elever bruger for meget tid på at efterleve underviserens ønsker

Mange elever i skolesystemet har gennem tiden fortalt, at de bruger mest tid på at finde ud, hvordan den enkelte underviser ønsker en specifikke opgaver løst. Én vil gerne have stilen skrevet med en bestemt skrifttype, én anden kan godt lide at H. C. Andersen nævnes i alle opgaver, mens én tredje ikke bryder sig om kønsdebatten. Alt sammen lægger bånd på de kreative tanker og anderledes løsningsmuligheder. Det er et problem.

Virkeligheden har brug for evnen til at tænke kreativt

Virkeligheden kræver refleksion, fordybelse og anderledes vinkler på komplicerede problemstillinger. Der findes ikke mange arbejdspladser, hvor ens paratviden testes eller 3-grads ligninger skal udregnes på tid mandag morgen, når der mødes ind. Jeg har i hvert fald ikke mødt dem, endnu. Virkeligheden er tværtimod fyldt med behovet for og evnen til at tænke selvstændige kreative løsningsforslag på mange områder. Det skal vi gøre noget ved.

Vi skal have fjernet de indskrænkende skyklapper og vi skal “plejer” til livs

Hvis vi skal gøre noget ved problemet, må vi først og fremmest have fjernet de indskrænkende skyklapper som vi har fået, blandt andet gennem skolesystemet. Vi skal væk fra firkantede powerpoint-præsentationer og “Vi plejer…”.
Det kræver mod.  For vi skal turde se verden. Bruge verden. Mærke verden. Vi skal turde give slip og vi skal være villig til at fejle. Det kræver en bredere forståelse for og tilgang til begrebet kreativitet. Det ved vi noget om.

EscapeHome er skabt af os, Ane Katrine og Christian Eiming. Vi har begge en professionel baggrund med teater- og kulturproduktion. Og, så deler vi en stor fælles passion for at skabe sanselige oplevelser, af den slags, der kryber under huden og skaber fællesskab. 

Derfor kreerer EscapeHome oplevelser lige ved hånden. Her åbner vi døren ind til forskellige verdener, hvor du kan træde ud af hverdagen og ind i et øjeblik fyldt med mystik.

Book os til et foredrag om kreativitet eller som facilitator for jeres kreative processer

I foredraget tager vi livtag med nogle af de fordomme, der omgærer den fuldstændige naturlige evne vi alle er i besiddelse af, kreativitet.

Som facilitator for kreative processer, sørger vi for at “plejer” ikke inviteres ind som deltager.

Udbyttet af vores foredrag og facilitering, er først og fremmest indsigt i egne kreative evner og hvordan de bedst sættes i spil. Det er også et perfekt redskab for en afdeling, der trænger til nye input og/eller et nyt mindset.

Gennem en hurtig gennemgang af kreativitetsforskning før og nu kommer vi nærmere, hvordan vi kan være kreative på kommando og på bestemte tidspunkter. For på trods af, at kreativitet er en medfødt evne, kræver den bestemte forhold for at fungere mest optimalt. Det drejer sig om konkrete ting som det rette rum, det rette tidspunkt og det tidsforbrug; ting, som let kan ændres, så det passer til den enkelte person, afdeling m.m.

Foredrag: 5000,- DKK.

Facilitator pris pr. time: 1750,- DKK.